Kde nás nájdete?

Kde:
Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
Kedy:
štvrtok od 19:00 do 21:00
piatok od 19:00 do 22:00