Kontakty

Kontakt na nás

Adresa
FS Vrchovina
Okružná 76
064 01 Stará Ľubovňa

alebo

FS Vrchovina
Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
E-mail:
fs.vrchovina@gmail.com
Tel. kontakt:
Mgr. Františka Marcinová (vedúci súboru): 0918 148 840
Anna Rybovičová (hodpodárka súboru): 0908 315 062
IČO, DIČ, číslo účtu
IČO: 42226104
DIČ: 2023009263
Bankové spojenie: 2741878653/0200 VÚB Banka
Skupina FS Vrchovina na facebooku:
FS Vrchovina