Naše úspechy

Ocenenia

  • 1. miesto v Speváckej súťaži Pieninská ozvena 2012 - duet
  • 2. miesto v Speváckej súťaži Pieninská ozvena 2012 - skupina
  • zlaté pásmo krajského kola Šaffovej ostrohy 2012
  • 2 bronzové pásma krajského kola Šaffovej ostrohy 2014
  • bronzové pásmo na Krajskej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov 2014 s choreografiou "Hajduk, skakaná a Hora" (chor.: S. Stempa)